Podstawy finansów i prawa finansowego Drwiłło Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckich i innych, w ramach których wykładane są owe przedmioty bądź ich elementy, jak również do osób zawodowo zajmujących się tą tematyką. W trzecim wydaniu Podręcznika z prawa finansowego znajdziesz uwzględnione przez autorów zmiany:- dotyczące reformy administracji sk


Autor: Andrzej Borodo
Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne Borodo Podręcznik

Finanse publiczne zagadnienia ustrojowe i prawne Borodo Podręcznik z finansów publicznych przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce Finanse publiczne omówiono takie zagad

Autor: Alina Majchrzycka Guzowska
Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie

Finanse i prawo finansowe Majchrzycka Guzowska Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.:- zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką pryw

Autor: Miemiec Wiesława Maria
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec W książce z

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy

Autor: Jan Mojak
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków z

Autor: Gacka Asiewicz Aneta
Prawo finansowe w pigułce 2020 Zbliża się

Prawo finansowe w pigułce 2020 Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To w

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Podstawy finansów i prawa finansowego Drwiłło


Podstawy finansów i prawa finansowego Drwiłło